Legal

Turbinas y compresores Jetsxoel SL, Domicilio social en Polígono Industrial PPI-7, parcela K nave B9 Lg Budiño 36475 Porriño (Pontevedra)España. C.I.F. B-36539211. Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al Tomo 3279, Libro 3279, Folio 217, Hoja PO-41899, primera inscripción. Medio de contacto: info electron-retracts.com


“Esta empresa participa no Programa Galicia Exporta Empresas 2016
Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Programa Galicia Exporta Empresas 2016”

Como apoio ao proceso de internacionalización de TURBINAS Y COMPRESORES JETSXOEL S.L. ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”

IG227.2016.1 – Proyectos de investmento en equipos productivos
Programa operativo FEDER GALICIA  2014-2020 en beneficio das pequeñas e
medianas empresas e microempresas